کوتاه کننده لینک

Custom Alias

If you need a custom alias, you can enter it below.

رمز عبور حفاظتی

با اضافه کردن یک رمز عبور، شما می توانید دسترسی به آمار را محدود کنید

Description

This can be used to identify URLs on your account.

Geotargeting Add more locations.

If you have different pages for different countries then it is possible to redirect users to that page using the same URL. Simply choose the country and enter the URL.

کوتاه کننده لینک ثبت نام Learn More
One dashboard to manage all everthing.

آنالیز کامل لینک ها پیگیری هرلینک از لحاظ کلیک و کاربر

به انتهای لینک های کوتاه شده علامت + اضافه کنید و آنالیز جامعی از کلیک کنندگان روی لینک کشور و... را ببینید

داشبورد قدرتمند یک داشبورد برای مدیریت همه چیز .

داشبورد ما به شما اجازه میدهد همه چیز را کنترل کنید . . مدیریت آدرس ، ایجاد بسته نرم افزاری ، مدیریت صفحات گرافیکی و تنظیمات کامل همه از داشبورد قابل کنترل است

یک داشبورد برای مدیریت همه چیز .

رمز عبور حفاظتی

یک رمز عبور برای محافظت از لینک های خود انتخاب کنید و از دسترسی های غیر مجاز جلوگیری نمایید.

هدف جغرافیایی

لینک های خود را نسبت به موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان به صفحات خاص ارجاع دهید

بسته نرم افزاری

Bundle your links for easy access and share them with the public on your public profile.

به اشتراک گذاشتن

به اشتراک گذاشتن لینک های خود با یک کلیک از طریق داشبورد.

159

لینک های ایجاد شده

1415621

تعداد بازدید ها

140

کاربران ثبت نام شده
http://www.20script.ir